Skip to content

ลอนคลิปล็อค

หลังคาเมทัลชีทคลิปล็อค KL700 เป็นรูปลอนหลังคาเมทัลชีทที่แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย มีสีให้เลือกมากมาย ติดตั้งด้วยคลิปล็อค โดยการยึดแผ่นด้วยขาคลิปล็อค ทำให้ไม่เห็นรอยสกรูบนแผ่น โดยสามารถผลิตขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ 

ลักษณะเด่นของลอนคลิปล็อค KL700

1. ไม่เห็นรอยเจาะสกรูด้วยการมุงใช้ขา Connector 
2. ป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม
3. ลอนสูงจึงระบายน้ำได้ดี
4. สวยงาม ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
6. สามารถเลือกและความหนาได้หลากหลาย

การติดตั้งลอนคลิปล็อค

ขั้นตอนที่ 1 ติดขาคลิปชุดแรกในทุกแป

  • เช็คระดับแปยึดและเริ่มตั้งแนวโดยใช้เส้นเอ็นขึงเพื่อยึดขาแถวแรก ใช้ขาด้านที่มีร่องกลางชิดกับแนวเอ็น
  • วางขาคลิปล็อค ตัวแรกตามแนวที่ตั้งไว้ โดยให้ลอนตัวเมีย อยู่ติดด้านหน้า หลังจากนั้น ยึดสกรู 3 ตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2 ติดแผ่นให้ล็อคกับขาคลิป

  • นำแผ่นหลังคาแผ่นแรก ล็อคกับขาคลิปล็อค และเหยียบสันลอนให้ล็อคกับตัวแผ่น ทุกสันลอน

ขั้นตอนที่ 3 ติดขาคลิปชุดถัดไป

  • นำขาคลิปล็อคของแผ่นที่ 2 ให้ลอนตัวเมียสอดเข้าไปในร่องของแผ่น และยึดสกรู ขาคลิปล็อค 3 ตำแหน่งด

ขั้นตอนที่ 4 ติดแผ่น แล้วจึง Turn Up ท้องลอนบริเวณสันจั่ว

  • นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง ล็อคกับขาคลิป และเหยียบสันลอนทุกสันลอนให้ล็อคกับขาคลิปล็อค  แผ่นต่อๆไปให้ใช้วิธีเดียวกัน จากนั้น Turn Up ท้องลอนบริเวณสันจั่ว